3D Landscape

Posted in Vegetatie

Door gebruik te maken van het programma “Vue” was ik in staat om dit 3D landschap te maken. Heuvels, materialen, atmosfeer en vegetatie kunnen allemaal binnen te programma aangemaakt en bewerkt worden.